Skolens målsætning

Overordnet ser vi følgende som retningsgivende for arbejdet på Skoven ved Skoven;

 • Vi ønsker at kvalificere eleverne til livet gennem vedligeholdelse af en kultur, der befordrer og styrker den enkeltes udvikling.
 • Vi ønsker at støtte elevernes identitetsdannelse, samt individuelle og sociale kompetencer.
 • Vi ønsker en tæt dialog med forældre, boinstitutioner, behandlere og andre specialister.
 • Vi har et ressourcesyn på eleverne – vi tager udgangspunkt i elevens ressourcer og skolens mange fagligheder arbejder sammen om fælles mål for udvikling af den enkelte elevs ressourcer.

På Skolen ved Skoven er fællesskabet basis for den kultur, der er med til at udvikle elevernes identitet, selverkendelse, samt selvværdsfølelse og dermed troen på mestring. Gennem ligeværdig deltagelse i et fællesskab med andre, skal eleverne have mulighed for:

 • at bruge sine potentialer
 • at have venner og at kunne beholde dem
 • at være i harmoni med sig selv og andre
 • at vide, hvad man kan og ikke kan
 • at være aktiv
 • at have frihed til at vælge for sig selv
 • at kunne glæde sig over omverdenen
 • at kunne løse konflikter på egen hånd

 • Målsætning for indskolingen i A-klasserne

 • Målsætning for yngste mellemtrin i B-klasserne

 • Målsætning for ældste mellemtrin i C-klasserne

 • Målsætning for udskolingen i D-klassen

Jeg har fået mange gode venner
Maria, 6 år