Organisering

Skolens grundlag for arbejdet er klasser på 7-15 elever. Undervisningen foregår samlet i klassen eller som gruppeundervisning i mindre grupper, alt efter undervisningens indhold. Eleverne fordeles ud på klasserne med udgangspunkt i at skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne, således at der opnås størst mulig progression i udviklingen. Fordelingen sker efter vurdering af elevens nærmeste udviklingszone, alder, kommunikationsniveau, samt sociale kompetencer og relationer, med udgangspunkt i elevens behov.

Konkret ser fordelingen således ud – eleverne rykker klasse tidligere eller senere alt efter elevens behov og den konkrete gruppesammensætning. Som udgangspunkt fordeles eleverne fra skoleår til skoleår efter princippet ”mindst mulig indgriben”.

A-klasserne

Indskoling (ca. 6 – 8 år)

B-klasserne

Yngste mellemtrin (ca. 9 – 11 år)

C-klasserne

Ældste mellemtrin (ca. 12 – 14 år)

D-klassen

Udskoling (ca. 15 – 18 år)

Der er tilknyttet 6-10 medarbejdere til klassen; lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere afstemt klassens størrelse og elevernes behov. Hver klasse har mindst tre lokaler, der muliggør at dele klassen op i mindre grupper i undervisningen.

Skoledagen i klassen er skemalagt i et fast ugeskema. Dagens skema gennemgås for de fleste elevers vedkommende om morgenen visuelt med skemabrikker, som hjælper eleverne til at huske skemaet i løbet af dagen og over tid i løbet af ugen. Det er den enkelte elevs behov, der afgør, om der arbejdes med personligt skema eller om klassens fælles skema er tilstrækkeligt.

Skolen tilbyder endvidere fysioterapi, talepædagogiske bistand og ergoterapi af specialuddannet personale, målrettet den enkelte elev. Disse faggrupper arbejder tæt sammen med klassernes team og vejleder de pædagogiske medarbejdere i, hvordan de kan arbejde videre med eleverne omkring disse områder.

Jeg har fået mange gode venner
Maria, 6 år