Om skolen

Skolen ved Skoven er en specialskole i Hillerød Kommune for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Størstedelen af vores elever har kognitive udfordringer, der kan omfatte hukommelsen, sprogfunktionen, opmærksomhedsfunktionen og/eller evnen til selvregulering. Ligeledes modtager vi også elever med multiple funktionsnedsættelser.

På skolen er ansat lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, talepædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en psykolog. Disse faggrupper arbejder tæt sammen omkring den enkelte elev.

Der er til skolen knyttet en skolefritidsordning (HFO), som de fleste børn bruger efter skoletid.

Når man er visiteret til et skoletilbud på Skolen ved Skoven, er det muligt at få bevilliget kørsel til og fra skole igennem PPR i barnets hjemkommune.

På skolen betragter vi det som vores vigtigste opgave, at eleverne får et liv fuldt af kvalitet, baseret på selvværd og selvforståelse. Dette skal være med til at danne basis for et godt barne-, ungdoms- og voksenliv.

Undervisningens organisering og tilrettelæggelse sker jævnfør folkeskolens formålsparagraffer, der bl.a. vægter arbejdet med elevernes faglige og alsidige personlige udvikling.

Eleverne inddeles i klasser med udgangspunkt i at skabe det bedst mulige læringsmiljø for eleverne, således at der opnås størst mulig progression i udviklingen. Fordelingen sker efter vurdering af elevens nærmeste udviklingszone, alder, kommunikationsniveau, samt sociale kompetencer og relationer, med udgangspunkt i elevens behov.

Se HFOens åbningstider her
Se mere om kørsel her