Matematik

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv

Matematik på Skolen ved Skoven

Formålet med undervisningen i matematik på Skolen ved Skoven er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i deres dagligdag. (eks. rytme, mønstre, størrelse, form, farver, sortering, handle, aflæse temperatur, bustider osv.) Da vores elever har vidt forskellige kompetencer, begynder matematikundervisningen der, hvor den enkelte elev kan mødes fagligt så vel som kognitivt.

På Skolen ved Skoven er matematik en integreret del af elevernes hverdag. Den bygger på elevernes intuitive matematikforståelse som danner baggrund for undervisningen. Vi arbejder meget med konkreter, der kan ses, høres og mærkes.

Undervisningen rummer arbejde med tal, algebra, arbejde med geometri, matematik i anvendelse, kommunikation og problemløsning. Vi ser matematik som en spiraltanke, hvor man hele tiden bygger videre på det, eleverne ved i forvejen, velvidende, at for mange kan de skridt, der bliver taget, se små ud. Vi fejrer alle succeser!

Progressionen i matematik er inspireret af projektet ”Alle i mål”, og vi arbejder med en rød tråd der kan skabe sammenhæng op igennem årgangene.

Matematikfagudvalget er lige nu i gang med et idekatalog, som skolens ansatte kan bruge som inspirationsmateriale.