Undervisning på tværs

Som udgangspunkt har eleverne det meste af deres undervisning og aktiviteter i egen klasse. Men dér, hvor det vurderes, at en elev vil få et større udbytte af at deltage på undervisningshold i andre klasser i nogle timer om ugen, taler personalet sammen og koordinerer, så dette kan lade sig gøre. Dermed kan undervisningen i højere grad tilpasses elevens niveau og eleven har derfor større mulighed for progression.

Fredagshold – på tværs

Fredag formiddag, efter skolens fælles morgensang og en samling i klasserne, har vi ”undervisning på tværs” for hele skolen.

En del af eleverne bliver hentet i bus og kørt til svømmehallen, hvor der undervises i vandtilvænning og svømning på forskellige niveauer. For at kunne deltage i svømmeundervisningen skal eleven ikke anvende ble.

Hjemme på skolen tages udgangspunkt i motorisk og musisk undervisning. På tværs af klasse og alder planlægges undervisningen ud fra hensynet til den enkelte elevs behov – det kan være fysisk eller socialt.

Cykelhold

Nogle af eleverne cykler på tre-hjulede cykler og skal have en hjælpende voksen ved siden af til at holde på styret eller på støtte-håndtaget, andre cykler på tandem eller på to-hjulet cykel med støttehjul – eller uden. Nogle elever kører samme rute hver gang, fordi det kendte er trygt og ændrer rute, samt øger afstanden i løbet af året. En ting er sikkert; alle elever -og voksne – får sved på panden!

Gå-hold

Vi har elever, der går tur – det kan være for motionens skyld, det kan være for at lære ruten og blive mere selvstændig i at finde vej og/eller det kan være for at mærke vind og vejr.

Så er der elever, som går i ”innowalk” i formiddagsmodulet.

Eller i nf-walkeren på skolens gang med ord-søen og lyd-orglet. Eller ude i gården, når vejret tillader det.

Musik-motorik

Der er også elever, som kommer ud af deres kørestol og ned og sidde i u-pude på måtter, eller ligger hen over skrå-pude, eller sidder med hjælp fra voksne.

Her er undervisningen bygget op omkring sange og musik. Eleverne skal; skiftes til at vælge, deltage i aktiviteterne, som hører til hver sang, have fokus på hinanden og ikke mindst have det sjovt – samtidig med at krop og balance styrkes.

Der er også et musik hold, hvor eleverne sidder i kreds. Undervisningen er bygget op omkring et fast program med sange, musik, instrumenter og dertilhørende aktiviteter. Programmet gentages over flere gange før der skiftes, og trygheden ved at kende aktiviteterne gør, at eleverne får tiltagende mere overskud og mod til at være aktive, have fokus på hinanden, vente på hinanden, vælge, bruge instrumenterne,”vise sig” – og at have det sjovt.

…for glade og aktive elever lærer bedst!