HFOen – Hillerød fritidsordning

På Skolen ved Skoven er næsten alle børn og unge visiteret til vores HFO, Hillerød fritidsordning.

Vi kan tilbyde morgenåbent fra kl. 0700 – 0800 for de børn, hvis forældre er udfordret i forhold til egne arbejdstider. HFOen lukker kl. 16.30 alle dage.

HFOen starter på skoledage for de yngste kl. 1400 og for de ældste kl. 1500. De ældstes tilbud kalder vi klub.

I klubben tilbydes aftenåbent fra kl. 16.30 – 19.30 fire gange årligt samt en ungdomsfest sammen med unge fra andre specialskoler.

Festerne relaterer sig ofte til aktuelle emner og højtider, f.eks. Halloween, jul og olympiade. Aftenen slutter med diskotek og dans.

De unge i vores klub øves i dét at foretage valg af aktivitet ud fra egen interesse. I tidsrummet efter skoletid gives der mulighed for at danne relationer på tværs af klasserne og opleve det at få venner.

Ferier

I skoleferier er HFOen åbent. Her melder forældrene deres børn til over Intra.

Ud fra tilmeldte børn planlægges der et program for ferieugerne.

Vigtigheden af idræt, leg og bevægelse er der en bevidsthed om særligt i ferier. Det kan være forskellige sportsaktiviteter på vores multibane, cykle- og gåture i nærområdet.