Fysioterapi

Fysioterapeuterne er ansvarlige for den vedligeholdende motoriske træning af og med eleverne, og indgår i tæt tværfagligt samarbejde med forældre og andre faggrupper på skolen.

Fysioterapi ydes til elever, der er udredt og undersøgt af en børnelæge på Hillerød hospital eller et andet hospital i Region Hovedstaden.

Fysioterapeuternes fokus i træningen er, at den enkelte elev opnår størst mulig selvstændighed og deltagelse i aktiviteter i hverdagen samt at eleven gennem træning og aktiviteter vedligeholder sit funktionsniveau eller forhaler funktionstab. Fysioterapeuterne undersøger og tester eleverne samt planlægger den specifikke indsats for den enkelte elev. Træningen kan foregå individuelt og på hold.

For at kunne understøtte barnets specifikke træning er der i fysioterapien bl.a. gangbånd med lift, 2 gåmaskiner (Innowalk-Pro), ridesaddel, elcykel og trampolin.

Fysioterapeuterne vejleder forældre og personale om f. eks.

  • Forflytning
  • Aktiviteter
  • Brug af hjælpemidler
  • Siddestillinger
  • Fodtøj

Fysioterapeuterne arbejder familiecentreret, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i barnets og forældrenes aktuelle problematikker. Ud fra en faglig vurdering og i samarbejde med forældre fastsættes mål for en fælles indsats for barnet på skolen og i hjemmet. Det forventes at forældrene er aktivt deltagende i deres barns motoriske udvikling/aktiviteter.

Fysioterapeuterne deltager gerne i konsultationer på hospitalet og samarbejder med bandagist mm.

Fysioterapeuterne kan efter aftale med hjemkommunen varetage genoptræningen efter f.eks. operationer/botox.

For elever med Cerebral Parese udfylder fysioterapeuterne den fysioterapeutiske protokol i forbindelse med CPOP konferencen.

Fysioterapeuterne holder sig løbende opdateret på den nyeste viden om børn med handicap og træning.

Fysioterapeuterne er ansat i sektion Sundhedsfremme og Trivsel i Hillerød kommune og samarbejder med handicaprådgivere.