Ergoterapi

Ergoterapeuten vejleder og rådgiver i relation til specialundervisningen, hvis formål er at fremme udvikling hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de retningslinjer der er angivet i folkeskolens formålsbestemmelser.

Den ergoterapeutiske intervention foregår oftest i klasserne, som en del af det tværfaglige samarbejde og for bedst muligt at integrere aktiviteterne i elevens dagligdag. Nogle elever modtager i tidsafgrænsede perioder også individuel ergoterapi. Her er der direkte fokus på at understøtte den enkelte elevs læringsmål. Denne træning kan foregå i skolens terapirum og målrettes den enkelte elevs udfordringer.

Ergoterapeuten arbejder elevcentreret, således at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs aktuelle og potentielle aktivitetsproblematik og udviklingspotentiale.

Aktivitetsproblematikker identificeres i samarbejde med andre elev, forældre og andre faggrupper omhandlende skolerelateret aktiviteter herunder selvhjulpenhed og forebyggelse.

Potentielle aktivitetsproblematikker og udviklingspotentialer vil i høj grad basere sig på ergoterapeutens særlige viden om sensoriske udfordringer.  Ergoterapeuten er en integreret del af de tværprofessionelle arbejde og understøtter arbejdet omkring eleven i forhold til at udvikle nye færdigheder, der gør eleven i stand til at mestre aktiviteter, som muliggør en velfungerende og udviklende skoledag.

Ergoterapeuterne vejleder og rådgiver om:

  • Sensoriske udfordringer, som hindring for læring
  • Mundmotorik
  • Finmotorik
  • Daglige færdigheder
  • Kompenserende tiltag og indretning/tilpasning af skolemiljøet under hensyntagen til elevens forudsætninger og sansemæssige behov.
  • Råd- og vejledning i brug af små hjælpemidler
  • Udarbejdelse af individuelle træningsprogrammer
  • Ergoterapeutiske vurderinger, undersøgelser og tests

For elever med Cerebral Parese udfylder ergoterapeuterne den ergoterapeutiske protokol i forbindelse med CPOP konferencen.

Ergoterapeuterne holder sig løbende opdateret på den nyeste viden om børn med handicap og træning. Ergoterapeuterne er ansat på Skolen ved Skoven. På skolen forefindes et ergoterapeutisk terapilokale med ergoterapeutiske træningsredskaber og materialer.