Ergoterapi

handler om menneskers udvikling og aktiviteter i dagligdagen. På denne baggrund arbejder ergoterapeuterne på Skolen ved Skoven med, at barnet skal opnå værktøjer og rutiner, der gør det i stand til at overkomme og mestre aktiviteter, som barnet har lyst til eller brug for at kunne. Ergoterapeuten er med til at støtte barnet, så det bliver bedre til de dagligdags aktiviteter, der hører til en velfungerende hverdag.

På baggrund af vurdering og undersøgelse udarbejdes en handleplan. Herudfra fastsættes art og omfang af den ergoterapeutiske indsats i form af behandling, træning, stimulation og vejledning.

Den ergoterapeutiske indsats kan bl.a. dreje sig om;

  • Barnets daglige færdigheder – herunder leg
  • Sanseintegration – herunder stress og stimulering
  • Perception og kognition
  • Bevægefunktion – både grov og finmotorisk
  • Kommunikation – herunder mundstimulation
  • Tilpasning af omgivelserne og af aktiviteterne.

Det ergoterapeutiske mål vil altid være at gøre det enkelte barn så selvhjulpen som muligt – altså hjælp til selvhjælp.

Den ergoterapeutiske indsats foregår både individuelt i ergoterapien og i større fællesskaber i klasserne.

Målene for indsatsen koordineres i faggrupperne imellem. Som børneergoterapeut på Skolen ved Skoven samarbejdes med forældre, fysioterapeuter, talepædagoger, lærere og pædagoger med fokus på øget trivsel, udvikling af sansemotoriske kompetencer og sociale færdigheder gennem leg og børnenes daglige aktiviteter.