Befordring

Det er hjemkommunen, der visiterer skolens elever til kørsel mellem skole/HFO og elevens bopælsadresse, og det er skolens kontor, der bestiller kørslen.

Den daglige kørsel varetages af VBT A/S.

Movia Flextrafik Rute varetager administrationen.

Elever kan blive hentet, så de møder på skolen kl. 8.00, hvor undervisningen begynder. Hvis elever benytter morgenåbent på HFO, kan de blive hentet, så de møder på HFO kl. 7.00.

Der er mulighed for hjemkørsel alle dage lige efter skoletid eller efter HF. Enten kl 15.00 eller kl. 16.20.

Kørslen planlægges for et skoleår ad gangen, og hvert år i april/maj måned udsender skolens kontor et brev til forældre vedr. kørsel gældende for det kommende skoleår. Forældrene giver herefter besked om de ønskede kørselstider, og skolens kontor videregiver oplysningerne til VBT A/S og Movia, som står for planlægningen af kørslen.

Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for permanent at ændre i kørslen, henvender forældrene sig til skolens kontor.

Er der brug for at afmelde kørslen pga. sygdom eller andet fravær, er det vigtigt, at forældrene giver besked direkte til VBT A/S.

I skoleferier er elevernes ankomst- og hjemkørselstidspunkter til/fra Skolen ved Skoven de samme som på skoledage. Dog kan transporttiden variere pga. ændrede ruter og færre tilmeldte børn, og forældrene må derfor påregne ændringer i både afhentnings- og hjemkomsttidspunkter.

På Movias hjemmeside er der mulighed for yderligere information.

www.movia.dk